Ứng dụng công nghệ
Công nghệ in số biển đổi

Công nghệ in số biển đổi

Giá: Liên hệ

Để tạo thuận lợi cho khách hàng quản lý sản phẩm VINA PRINT mạnh dạn đầu tư công nghệ in số biến đổi, số nhảy, vã vạch..
Giúp khách hàng có thể quản lý sản phẩm hàng hóa bán ra một cách nhanh chóng chính xác.

Thông tin chi tiết