Ứng dụng công nghệ
 Mã hóa hình ảnh

Mã hóa hình ảnh

Giá: Liên hệ

 
Mã hóa hình ảnh: Hình ảnh hoặc văn bản được mã hóa ẩn, chỉ nhìn thấy khi đặt một tấm phim chuyên dung lên trên.

Thông tin chi tiết

Thông tin đang được cập nhật