Ứng dụng công nghệ
HoloPixel

HoloPixel

Giá: Liên hệ

Công nghệ HoloPixel - VINA PRINT có thể biến đổi từng điểm ảnh trên tem chống giả thành các hình dạng, kích thước điểm ảnh khác nhau. Chúng tôi kết hợp ngẫu nhiên các điểm vuông, tròn, sao... các ký tự A,B,C, vi chữ... trên cùng một mẫu tem. Vì vậy việc sao chép làm giả lại mẫu tem là không thể.

Với công nghệ cũ trên thị trường hiện nay:  Các mẫu tem được làm hoàn toàn bằng điểm vuông hoặc hoàn toàn bằng điểm tròn theo một quy tắc cố định nên rất dễ bị làm giả và sao chép lại.

Thông tin chi tiết