Ứng dụng công nghệ
3DF Hologram

3DF Hologram

Giá: Liên hệ

3DF Hologram: 3 hình ảnh được mã hóa  cùng nhau trên một nhãn chống giả, mỗi góc độ chỉ có thể nhìn thấy 1 hình ảnh nhất định

Thông tin chi tiết