Sản phẩm
Băng dính Hologram

Băng dính Hologram

Giá: Liên hệ

Có tính bảo mật cao dùng để niêm phong những sản phẩm có kích thước lớn.

Thông tin chi tiết