Sản phẩm
Màng Seal in hologram

Màng Seal in hologram

Giá: Liên hệ
Dùng để niêm phong, bảo quản sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với không khí.

Thông tin chi tiết