Sản phẩm
Chúng tôi sử dụng kết hợp các kỹ thuật in khác nhau kết hợp cùng với công nghệ Hologram chống giả bảo mật khác nhau để tạo ra các loại tem nhãn chống giả hữu hiệu nhất cho khách hàng. Sản Phẩm chống giả của chúng tôi gồm có: - Tem Chống giả Hologram 2D/3D - Tem Chống giả Hologram 3D - Tem Chống giả Hologram 3DF - Tem Chống giả Hologram True Color. - Tem Chống giả phát quang xanh, đỏ, vàng... - Tem Chống giả phát quang + Hologram 2D/3D - Tem Bảo hành hàng hóa - Tem xác thực hàng hóa - Màng seal Hologram - Thẻ ID Hologram...
ID Hologram ID Hologram

Liên hệ

 1 2