Tin tức

In khắc - In chìm - In nổi trong in ấn

In chìm hoặc in nổi người ta sẽ sử dụng một khuôn kim loại ép mạnh vào bề mặt tờ giấy tạo nên các vùng lồi lên hoặc lõm xuống cùng với mực in.

In khắc - In chìm - In nổi trong in ấn

in khắc - In chìm - In nổi trong in ấn

Thường được sử dụng cho in thiếp cưới, thiếp mời, danh thiếp, đôi khi là tiêu đề và phong bì thư.

in khắc - In chìm - In nổi trong in ấn

GIÁ THÀNH IN KHẮC - IN CHÌM - IN NỔI THƯỜNG ĐẮT DO CHI PHÍ TẠO KHUÔN CAO.